HISTORIA

Fachowe doradztwo i ćwierć wieku praktyki to źródło naszego sukcesu

 

B.K.Tras Roboty drogowe Borsukiewicz s.j jest przedsiębiorstwem świadczącym kompleksowe usługi z zakresu budownictwa drogowego, działającym na rynku od 1986 roku. Założycielem firmy był Bogdan Borsukiewicz, który dzięki swojej wiedzy i wieloletniej praktyce zbudował fundamenty dzisiejszej firmy. Ciągłe inwestycje w sprzęt,pojazdy i maszyny,a także wykwalifikowana kadra gwarantują  wydajne i sprawne realizacje powierzonych nam inwestycji.

 

REALIZACJE

 

 Przebudowa drogi Olmonty-Stanisławowo 2010-2011

 

Budowa nawierzchni utwardzonej,chodników,pasów zieleni,zjazdów bramowych,budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami,linii energetycznej-oświetleniowej,sieci wodociągowej z przyłączami,zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną oraz przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej

 

 

Galeria Podlaska 2007-2008

 

Roboty drogowe związane z wykonaniem robót ziemnych:wykopów,nasypów,podbudów oraz nawierzchni ulic,parkingów,dróg dojazdowych,chodników oraz towarzyszącej zieleni

 

 

 Stacja paliw CPN nr 1422 przy ul Kawaleryjskiej w Białymstoku 2000

 

Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z kostki polbruk

 

 

Plac przed Filharmonią w Białymstoku 2003/04

 

Wykonanie patio wewnątrz budynku filharmonii oraz nawierzchni placu przed budynkiem z kostki polbruk

 

 

"Amix"w m.Fasty gm. Dobrzyniewo Duże 2010

 

Budowa nawierzchni ulic i parkingów wraz z uzbrojeniem w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

 

baza logistyczna BOS w Porosłach 2009

 

Wykonanie robót ziemnych: nasypów, wykopów, podbudów oraz nawierzchni ulic, parkingów,dróg dojazdowych, chodników,a także towarzyszącej zieleni

 

 

 Stacja paliw STATOIL przy ul.Andersa w Białymstoku 2008

 

Roboty rozbiórkowe starych nawierzchni drogowych i ciągów pieszych,wykonanie ulicy o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, placów manewrowych i parkingów na terenie stacji i poza nią, ciągów pieszych z kostki betonowej, oznakowania poziomego i pionowego

 

 

Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok i parkingów z materiałów brukarskich w Rejonie Południe miasta Białegostoku 1998,1999,2000,2009,2010,2011

 

 

Kampania Piwowarska Browaru Białystok przy ul.Dojlidy

 

Budowa nawierzchni dróg dojazdowych,miejsc postojowych, placów manewrowych oraz chodników

 

 

Osiedle Bagnówka w Białymstoku 2010

 

 

Kruszewo 2011

 

Budowa drogi powiatowej z mieszanki mineralno bitumicznej wraz z zatokami autobusowymi,ścieżką rowerową,drogami dojazdowymi,chodnikami

 

 

 ul.Plażowa w Białymstoku 2011

 

 

 

KONTAKT

B.K. TRAS Roboty drogowe Borsukiewicz s.j.

 

Hryniewicze 66

Białystok 15-378

 

 

 

biuro czynne pn-pt 8-15    tel/fax 857196261

 

dział przygotowania produkcji: Anna Kowalczuk     a.kowalczuk@bktras.pl

 

księgowość:   Małgorzata Harasimowicz  m.harasimowicz@bktras.pl

sekretariat : sekretariat@bktras.pl